Strict Standards: Declaration of MainPage::show() should be compatible with Module::show() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/mainpage.php on line 0

Strict Standards: Declaration of MainPage::javascripts() should be compatible with Module::javascripts($admin = false) in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/mainpage.php on line 0

Strict Standards: Declaration of MainPage::admin() should be compatible with Module::admin() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/mainpage.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Navbar::show() should be compatible with Module::show() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/navbar.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Navbar::javascripts() should be compatible with Module::javascripts($admin = false) in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/navbar.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Navbar::admin() should be compatible with Module::admin() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/navbar.php on line 0

Strict Standards: Declaration of akciok::show() should be compatible with Module::show() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/akciok.php on line 0

Strict Standards: Declaration of akciok::admin() should be compatible with Module::admin() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/akciok.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Tartalom::show() should be compatible with Module::show() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/tartalomkezelo.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Tartalom::javascripts() should be compatible with Module::javascripts($admin = false) in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/tartalomkezelo.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Tartalom::admin() should be compatible with Module::admin() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/tartalomkezelo.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Nyelv::show() should be compatible with Module::show() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/nyelvkezelo.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Nyelv::javascripts() should be compatible with Module::javascripts($admin = false) in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/nyelvkezelo.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Nyelv::admin() should be compatible with Module::admin() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/nyelvkezelo.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Modules::show() should be compatible with Module::show() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/modules.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Modules::javascripts() should be compatible with Module::javascripts($admin = false) in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/modules.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Modules::admin() should be compatible with Module::admin() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/modules.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Slideshow2::show() should be compatible with Module::show() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/slideshow2.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Slideshow2::admin() should be compatible with Module::admin() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/slideshow2.php on line 0

Strict Standards: Declaration of hirlevel::show() should be compatible with Module::show() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/hirlevel.php on line 0

Strict Standards: Declaration of hirlevel::admin() should be compatible with Module::admin() in /home/beszerz1/public_html/vidautohu/modules/hirlevel.php on line 0
MŰSZAKI VIZSGA | Főoldal |

 


VIDautó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Márkafüggetlen szerviz és Alkatrészáruház

2111 Szada, Dózsa György út 166.

Nyitvatartás: H-P:7h-17h

Munkafelvétel: 06 (30) 907 1325 / 06 (30) 907 1329

Alkatrészértékesítés: 06 (30) 920 2725

Csereautó, Bérautó: 06 (30) 907 1329

Autómentés: 06 (30) 907 1325 / 06 (30) 907 1329

Flotta-kezelés: 06 (30) 907 1329

Hozom-Viszem: 06 (30) 907 1329

MŰSZAKI VIZSGA

Cégünk mûszaki vizsgaállomásán rövid határidõn belül levizsgáztatjuk autóját. 
Gépkocsija mûszaki vizsgáztatását helyben végezzük. A vizsgára történõ felkészítést is vállaljuk. Ahhoz, hogy gépkocsija megfeleljen a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elvárásainak, szabályzatainak, mi mindent megteszünk, hogy autója biztonságosan, megfelelõ mûszaki állapotban közlekedjen az utakon. 
Sok elégedett ügyfél pozitív visszajelzése igazolja számunkra, hogy jól végezzük munkánkat, és az autó tulajdonosok évrõl évre visszatérnek hozzánk, mikor esedékessé válik a mûszaki vizsga.
Telefonos vizsgaidõpont foglalás esetén, a lehetõ leghamarabb levizsgáztatjuk gépjármûvét! 
A mûszaki vizsga idõpontjának egyeztetése:
Idõpont egyeztetéssel, a mûszaki vizsgára való felkészítéssel vagy ezzel kapcsolatos kérdéssekkel keresse mûszaki vizsgacsoportunkat: VIDauto2.
Cégünk az alábbi jármûvek mûszaki vizsgáztatását végzi:
Személygépkocsi
Tehergépkocsi 3,5t-ig
Utánfutó 3,5 T-ig
Lakókocsi 3,5 T-ig
Lakóautó 3,5 T-ig
A mûszaki vizsgához szükséges dokumentumok
A mûszak vizsgát kérheti:
Személyesen
Meghatalmazott útján
A mûszaki vizsga feltétele az érvényes személyi okmányok megléte, vagy a szabályosan kiállított meghatalmazás. 
Mûszaki vizsga esetén szükséges okmányok, iratok: 
Magánszemély esetén:
Forgalmi engedély,
Érvényes felelõsségbiztosítási igazolás,
Személyi okmányok (lakcímkártya is),
Ha nem a forgalmi engedélyben szereplõ személy hozza vizsgázni, akkor meghatalmazás szükséges.
Meghatalmazotti eljárás esetén: (ha nem a tulajdonos hozza a gépjármûvet) az írásos megbízásnak tartalmaznia kell a tulajdonos (üzembentartó) és a képviseleti jogosultsággal rendelkezõ személy azonosításához szükséges adatokat (név, személyi igazolvány szám, lakcím, születési dátum) 
Magánszemély esetén a meghatalmazás formanyomtatványt letöltheti itt.
Cégképviseleti eljárás esetén:
Aláírási címpéldány,
Cégbírósági bejegyzés (cégkivonat elsõ oldala),
Megatalmazás, amit a cég saját pecsétjével látott el,
A meghatalmazott személyes okmányai,
Érvényes felelõsségbiztosítási igazolás.
Céges meghatalmazás esetén a formanyomtatványt letöltheti itt. Utánfutó mûszaki vizsga esetén: 
Mûbizonylat
Szerelési nyilatkozat (onnan ahol beszerelték)
Szakhatósági engedély, ha a jármû üzemben tartása szakhatósági engedélyhez (igazoláshoz) kötött
Érvényes engedély a jármû összeépítését, vagy átalakítását követõ vizsgálathoz
Tulajdonos váltás elõtti mûszaki vizsga 
Tulajdonos váltáskor történõ mûszaki vizsga esetén szükség vagy az adásvételi szerzõdésre! Kérem, ezt minden esetben hozza magával! A kérelmezõnek az új tulajdonost vesszük fel, viszont a jármûokmány adataihoz a régi tulajdonos adatait kell rögzítenünk.
Mûszaki vizsga és a környezetvédelmi felülvizsgálat új szabályai: 
A gépjármûvek és pótkocsijuk idõszakos mûszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása [5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a 77/2009 (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM rendeletek] alapján 2010. január 1-jétõl jelentõsen módosult a jármûvek mûszaki vizsgálatának rendje. Az egyablakos ügyintézés megvalósításának elsõ jelentõs lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a mûszaki vizsga részét képezi, ezáltal adott a lehetõség, hogy a környezetvédelmi és a mûszaki követelmények megfelelõségének ellenõrzése egy helyszínen, egy eljárásban történjen, ebbõl következõen lényegesen rövidebb idõ alatt valósuljanak meg. 
Ha a jármû a mûszaki vizsgálat követelményeinek megfelel, a Mûszaki Adatlap szerint a forgalmi engedély idõbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítják, a mûszaki állomás az érvényesítõ címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti 
Továbbra is a mûszaki vizsga végén, - a jármû forgalmi engedélyében - érvényesítésre kerül az új érvényességi idõ, a következõ mûszaki vizsga idõpontja. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehetõ, vagy a mûszaki vizsgán olyan megállapításokra kerül sor, amelyek alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (mûszaki adatlappal) a továbbiakban is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése történik. 
A fentiek alapján 2010. január 1-jétõl a jármû mûszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez érvényesítõ címke és plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszûnt. A jármûvel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett érvényesség idõpontjáig lehet részt venni. 
Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelõssége megnõ a jármû mûszaki állapotát illetõen, a jogszabályokban meghatározott követelmények tekintetében. Amennyiben a vizsgálat során a jármû nem felel meg, úgy 2010. január 1. után a jármû forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre és a környezetvédelmi plakett valamint az érvényesítõ címke a jármû rendszámáról eltávolításra kerül. 
A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenõrzés napján szûnik meg, így a jármû vezetõje a jármûvével - saját felelõsségére és kockázatára - a helyszínt elhagyhatja, hogy azt mûszaki vizsgára felkészítse 
Cégünk ügyel arra, hogy ez ne fordulhasson elõ. Ennek érdekében a hatósági vizsgálat megkezdése elõtt az autót átvizsgáljuk, az esetleges hibákat az Ön kérésére kijavítjuk. Ezt követõen indulhat a mûszaki vizsgáztatás. 
Az Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztatója PDF formátumban letölthetõ itt.

Cégünk mûszaki vizsgaállomásán rövid határidõn belül levizsgáztatjuk autóját.

Gépkocsija mûszaki vizsgáztatását helyben végezzük. A vizsgára történõ felkészítést is vállaljuk. Ahhoz, hogy gépkocsija megfeleljen a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elvárásainak, szabályzatainak, mi mindent megteszünk, hogy autója biztonságosan, megfelelõ mûszaki állapotban közlekedjen az utakon.

Sok elégedett ügyfél pozitív visszajelzése igazolja számunkra, hogy jól végezzük munkánkat, és az autó tulajdonosok évrõl évre visszatérnek hozzánk, mikor esedékessé válik a mûszaki vizsga.

Telefonos vizsgaidõpont foglalás esetén, a lehetõ leghamarabb levizsgáztatjuk gépjármûvét!

A mûszaki vizsga idõpontjának egyeztetése:

Idõpont egyeztetéssel, a mûszaki vizsgára való felkészítéssel vagy ezzel kapcsolatos kérdéssekkel keresse mûszaki vizsgacsoportunkat: VIDauto2.

Cégünk az alábbi jármûvek mûszaki vizsgáztatását végzi:

Személygépkocsi

Tehergépkocsi 3,5t-ig

Utánfutó 3,5 T-ig

Lakókocsi 3,5 T-ig

Lakóautó 3,5 T-ig

A mûszaki vizsgához szükséges dokumentumok

A mûszak vizsgát kérheti:

 • Személyesen
 • Meghatalmazott útján

A mûszaki vizsga feltétele az érvényes személyi okmányok megléte, vagy a szabályosan kiállított meghatalmazás.

Mûszaki vizsga esetén szükséges okmányok, iratok:

Magánszemély esetén:

 • Forgalmi engedély,
 • Érvényes felelõsségbiztosítási igazolás,
 • Személyi okmányok (lakcímkártya is),
 • Ha nem a forgalmi engedélyben szereplõ személy hozza vizsgázni, akkor meghatalmazás szükséges.

Meghatalmazotti eljárás esetén: (ha nem a tulajdonos hozza a gépjármûvet) az írásos megbízásnak tartalmaznia kell a tulajdonos (üzembentartó) és a képviseleti jogosultsággal rendelkezõ személy azonosításához szükséges adatokat (név, személyi igazolvány szám, lakcím, születési dátum)

Magánszemély esetén a meghatalmazás formanyomtatványt letöltheti itt.

Cégképviseleti eljárás esetén:

 • Aláírási címpéldány,
 • Cégbírósági bejegyzés (cégkivonat elsõ oldala),
 • Megatalmazás, amit a cég saját pecsétjével látott el,
 • A meghatalmazott személyes okmányai,
 • Érvényes felelõsségbiztosítási igazolás.

Céges meghatalmazás esetén a formanyomtatványt letöltheti itt.

Utánfutó mûszaki vizsga esetén:

Mûbizonylat

Szerelési nyilatkozat (onnan ahol beszerelték)

Szakhatósági engedély, ha a jármû üzemben tartása szakhatósági engedélyhez (igazoláshoz) kötött

Érvényes engedély a jármû összeépítését, vagy átalakítását követõ vizsgálathoz

Tulajdonos váltás elõtti mûszaki vizsga

Tulajdonos váltáskor történõ mûszaki vizsga esetén szükség vagy az adásvételi szerzõdésre! Kérem, ezt minden esetben hozza magával! A kérelmezõnek az új tulajdonost vesszük fel, viszont a jármûokmány adataihoz a régi tulajdonos adatait kell rögzítenünk.

Mûszaki vizsga és a környezetvédelmi felülvizsgálat új szabályai:

A gépjármûvek és pótkocsijuk idõszakos mûszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása [5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a 77/2009 (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM rendeletek] alapján 2010. január 1-jétõl jelentõsen módosult a jármûvek mûszaki vizsgálatának rendje. Az egyablakos ügyintézés megvalósításának elsõ jelentõs lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a mûszaki vizsga részét képezi, ezáltal adott a lehetõség, hogy a környezetvédelmi és a mûszaki követelmények megfelelõségének ellenõrzése egy helyszínen, egy eljárásban történjen, ebbõl következõen lényegesen rövidebb idõ alatt valósuljanak meg.

Ha a jármû a mûszaki vizsgálat követelményeinek megfelel, a Mûszaki Adatlap szerint a forgalmi engedély idõbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítják, a mûszaki állomás az érvényesítõ címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti

Továbbra is a mûszaki vizsga végén, - a jármû forgalmi engedélyében - érvényesítésre kerül az új érvényességi idõ, a következõ mûszaki vizsga idõpontja. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehetõ, vagy a mûszaki vizsgán olyan megállapításokra kerül sor, amelyek alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (mûszaki adatlappal) a továbbiakban is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése történik.

A fentiek alapján 2010. január 1-jétõl a jármû mûszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez érvényesítõ címke és plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszûnt. A jármûvel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett érvényesség idõpontjáig lehet részt venni.

Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelõssége megnõ a jármû mûszaki állapotát illetõen, a jogszabályokban meghatározott követelmények tekintetében. Amennyiben a vizsgálat során a jármû nem felel meg, úgy 2010. január 1. után a jármû forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre és a környezetvédelmi plakett valamint az érvényesítõ címke a jármû rendszámáról eltávolításra kerül.

A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenõrzés napján szûnik meg, így a jármû vezetõje a jármûvével - saját felelõsségére és kockázatára - a helyszínt elhagyhatja, hogy azt mûszaki vizsgára felkészítse

Cégünk ügyel arra, hogy ez ne fordulhasson elõ. Ennek érdekében a hatósági vizsgálat megkezdése elõtt az autót átvizsgáljuk, az esetleges hibákat az Ön kérésére kijavítjuk. Ezt követõen indulhat a mûszaki vizsgáztatás.

Az Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztatója PDF formátumban letölthetõ itt.

Copyright © 2013 – VIDauto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva!

Weboldal készítés és Design: Arteries Studio