VIDautó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Márkafüggetlen szerviz és Alkatrészáruház

2111 Szada, Dózsa György út 166.

Nyitvatartás: H-P:7h-17h

Munkafelvétel: 06 (30) 907 1325 / 06 (30) 907 1329

Alkatrészértékesítés: 06 (30) 920 2725

Csereautó, Bérautó: 06 (30) 907 1329

Autómentés: 06 (30) 907 1325 / 06 (30) 907 1329

Flotta-kezelés: 06 (30) 907 1329

Hozom-Viszem: 06 (30) 907 1329

EREDETISÉGVIZSGÁLAT

Az eredetiségvizsgálat olyan hatósági eljárás, mely szükséges a jármû új tulajdonosának nyilvántartásba vételéhez.
Az eredetiségvizsgálatot a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatallal (BM KANYVH) együttmûködési megállapodást kötött közremûködõk végzik .A hatósági eljárásért jármû kategóriától függõ igazgatási szolgáltatási díjat kell a vizsgálat elõtt készpénz átutalási megbízáson (csekken) befizetni.
(A befizetés más formája, pl. rózsaszín csekk az eljárásban nem fogadható el.)
Az eredetiségvizsgálatot kérelmezõnek a csekk átadásával együtt a határozat postázási címét is közölni kell a közremûködõvel.
A BM KANYVH a vizsgálatot követõen a vizsgálatról kiadott igazolás tartalma szerinti határozatot, és a befizetett szolgáltatási díj igazolását is megküldi a kérelmezõ által megadott határozat postázási címre. A kérelmezõnek a kézhez kapott határozat alapján a hatósági eljárásban fellebbezési joga van.
A külföldrõl belföldi üzemeltetés céljából behozott jármûvek eredetiségvizsgálata csak a jármû származásellenõrzés eredményérõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen végezhetõ el!
A közlekedési igazgatási eljárásban a jármûvek eredetiségvizsgálatának elvégzését a BM KANYVH által kiállított hatvan napnál nem régebbi határozattal kell igazolni. A jármû eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban csak egyszer használható fel. A közlekedési igazgatási hatóság újabb eredetiségvizsgálat nélkül a tulajdonos, üzembentartó vagy meghatalmazottja kérelmére hatósági bizonyítványt állíthat ki az eredetiségvizsgálati nyilvántartásból.
Az eredetiségvizsgálat a jármûvek azonosítóinak (nem a mûszaki állapotának) és a jármû okmányainak vizsgálatára terjed ki. 
Milyen okmányokat kell bemutatni eredetiségvizsgálat során?
A kérelmezõ személyi okmányát, vagy a meghatalmazott személyi okmányát és a meghatalmazást. 
A hazai rendszámos jármû esetében a forgalmi engedélyt, vagy ezt helyettesítõ hivatalos hatósági okmányt, és az új tulajdonos esetében adásvételi szerzõdést. 
A külföldrõl behozott jármû esetében mûszaki adatlapot, a külföldi forgalmi engedélyt, amennyiben van vámokmány, jogerõs származásellenõrzési határozatot 
Mikor kell eredetiségvizsgálatot végezni?
A használt, továbbá a gyártótól származó, de jármûkísérõ lappal nem rendelkezõ új jármû, valamint a jármûnyilvántartásban korábban még nyilvántartásba nem vett lassú jármû, vagy egyéb jármû elsõ forgalomba helyezésekor 
A forgalomból végleg kivont jármû ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont jármû forgalomba helyezésekor, ha tulajdonos változás állt be 
Magyarországon forgalomba helyezett jármû külföldre történõ értékesítése esetén a jármû forgalomból történõ kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor 
A jármû alvázszámának megváltoztatásával járó mûszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz, vagy karosszéria cseréje) megelõzõen 
Biztosítási esemény - kárrendezés - kapcsán forgalomból kivont jármû ismételt forgalomba helyezésekor 
A jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor (kivéve a lassú jármûvet és pótkocsiját) 
Ha a közlekedési hatóság a jármû alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel 
Ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a BM KANYVH elrendeli 
Kinek az érdeke az eredetiségvizsgálat?
A vásárlónak, mert a használt jármû vásárlása elõtt meggyõzõdhet annak eredetiségérõl, így nem kell tartania attól, hogy nem "tiszta" jármûvet vásárol. Az eredetiségvizsgálatot lehetõleg az adás - vételi szerzõdés aláírása elõtt készíttesse el, mivel az adás - vételi szerzõdés aláírásával már tulajdonába kerül a jármû, tulajdonjogot szerez. 
Mikor lehet eredetiségvizsgálat nélkül is nyilvántartásba venni a jármûvet?
 Ha a nyilvántartásba vétel:
jogalapja öröklés 
jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja 
jogalapja a közös tulajdon megszûnése, amennyiben a jármû valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonos korábban a jármû tulajdonosa volt 
a jármû nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerzõdés teljesülésével a jármû tulajdonjogát megszerzi 
jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévõ jármû egymás közti tulajdonjog változása
jogalapja a cégjegyzék vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel idõpontjában fõtevékenységük szerint gépjármû kereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közti használt jármû adásvétele, kivéve a rendeltetésszerû használat céljából történõ tulajdonszerzést 
muzeális jellegû jármû forgalomba helyezése 
Az érték és állapotfelmérés fontos mind az eladónak, mind a vevõnek, de fontos lehet a vételt finanszírozó pénzintézetnek is (Bank, lízing cég).

Az eredetiségvizsgálat olyan hatósági eljárás, mely szükséges a jármû új tulajdonosának nyilvántartásba vételéhez.

Az eredetiségvizsgálatot a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatallal (BM KANYVH) együttmûködési megállapodást kötött közremûködõk végzik .A hatósági eljárásért jármû kategóriától függõ igazgatási szolgáltatási díjat kell a vizsgálat elõtt készpénz átutalási megbízáson (csekken) befizetni.

(A befizetés más formája, pl. rózsaszín csekk az eljárásban nem fogadható el.)

Az eredetiségvizsgálatot kérelmezõnek a csekk átadásával együtt a határozat postázási címét is közölni kell a közremûködõvel.

A BM KANYVH a vizsgálatot követõen a vizsgálatról kiadott igazolás tartalma szerinti határozatot, és a befizetett szolgáltatási díj igazolását is megküldi a kérelmezõ által megadott határozat postázási címre. A kérelmezõnek a kézhez kapott határozat alapján a hatósági eljárásban fellebbezési joga van.

A külföldrõl belföldi üzemeltetés céljából behozott jármûvek eredetiségvizsgálata csak a jármû származásellenõrzés eredményérõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen végezhetõ el!

A közlekedési igazgatási eljárásban a jármûvek eredetiségvizsgálatának elvégzését a BM KANYVH által kiállított hatvan napnál nem régebbi határozattal kell igazolni. A jármû eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban csak egyszer használható fel. A közlekedési igazgatási hatóság újabb eredetiségvizsgálat nélkül a tulajdonos, üzembentartó vagy meghatalmazottja kérelmére hatósági bizonyítványt állíthat ki az eredetiségvizsgálati nyilvántartásból.

Az eredetiségvizsgálat a jármûvek azonosítóinak (nem a mûszaki állapotának) és a jármû okmányainak vizsgálatára terjed ki. 

Milyen okmányokat kell bemutatni eredetiségvizsgálat során?

A kérelmezõ személyi okmányát, vagy a meghatalmazott személyi okmányát és a meghatalmazást. 

A hazai rendszámos jármû esetében a forgalmi engedélyt, vagy ezt helyettesítõ hivatalos hatósági okmányt, és az új tulajdonos esetében adásvételi szerzõdést. 

A külföldrõl behozott jármû esetében mûszaki adatlapot, a külföldi forgalmi engedélyt, amennyiben van vámokmány, jogerõs származásellenõrzési határozatot 

Mikor kell eredetiségvizsgálatot végezni?

A használt, továbbá a gyártótól származó, de jármûkísérõ lappal nem rendelkezõ új jármû, valamint a jármûnyilvántartásban korábban még nyilvántartásba nem vett lassú jármû, vagy egyéb jármû elsõ forgalomba helyezésekor 

A forgalomból végleg kivont jármû ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont jármû forgalomba helyezésekor, ha tulajdonos változás állt be 

Magyarországon forgalomba helyezett jármû külföldre történõ értékesítése esetén a jármû forgalomból történõ kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor 

A jármû alvázszámának megváltoztatásával járó mûszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz, vagy karosszéria cseréje) megelõzõen 

Biztosítási esemény - kárrendezés - kapcsán forgalomból kivont jármû ismételt forgalomba helyezésekor 

A jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor (kivéve a lassú jármûvet és pótkocsiját) 

Ha a közlekedési hatóság a jármû alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel 

Ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a BM KANYVH elrendeli 

Kinek az érdeke az eredetiségvizsgálat?

A vásárlónak, mert a használt jármû vásárlása elõtt meggyõzõdhet annak eredetiségérõl, így nem kell tartania attól, hogy nem "tiszta" jármûvet vásárol. Az eredetiségvizsgálatot lehetõleg az adás - vételi szerzõdés aláírása elõtt készíttesse el, mivel az adás - vételi szerzõdés aláírásával már tulajdonába kerül a jármû, tulajdonjogot szerez. 

Mikor lehet eredetiségvizsgálat nélkül is nyilvántartásba venni a jármûvet?Ha a nyilvántartásba vétel:

jogalapja öröklés 

jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja 

jogalapja a közös tulajdon megszûnése, amennyiben a jármû valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonos korábban a jármû tulajdonosa volt 

a jármû nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerzõdés teljesülésével a jármû tulajdonjogát megszerzi 

jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévõ jármû egymás közti tulajdonjog változása

jogalapja a cégjegyzék vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel idõpontjában fõtevékenységük szerint gépjármû kereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közti használt jármû adásvétele, kivéve a rendeltetésszerû használat céljából történõ tulajdonszerzést 

muzeális jellegû jármû forgalomba helyezése 

Az érték és állapotfelmérés fontos mind az eladónak, mind a vevõnek, de fontos lehet a vételt finanszírozó pénzintézetnek is (Bank, lízing cég).

Copyright © 2013 – VIDauto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva!

Weboldal készítés és Design: Arteries Studio